Inleiding

Heel graag doen wij ons coachwerk buiten, in de natuur. En daar waar het mogelijk en nuttig is zetten we onze coachhonden in. Ook kan het gebeuren dat onze klanten zelf een of meerdere honden hebben en ook die kunnen we dan inzetten.

Op een mooie zonnige dag mochten we op pad met een dame die haar eigen drie honden had meegenomen. We ontmoetten elkaar bij ons favoriete natuurgebied en we gingen op pad. Zoals gewoonlijk begonnen we in het hondenlosloopgebied zodat haar honden even konden “landen” en wij even ons “praatje-pot” konden doen.

Wat wil je nu écht?

Als snel gingen we naar haar coach vraag:
Deze mevrouw was op zoek naar wat ze nu eigenlijk wilde in het leven. We vroegen haar: “wat is nu écht belangrijk voor je?” Ze kon niets bedenken……

We hebben haar toen voorgesteld eens goed naar haar honden te kijken. Welke hond is het meest creatief? Welke hond hecht de meeste waarde aan jullie relatie en welke hond komt het snelste in actie? Feilloos wist ze haar honden te benoemen.

In ons QynnectGroeiProces brengen we mensen in verbinding met wie ze echt, werkelijk en wezenlijk diep van binnen zijn, zodat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen en dat in de wereld kunnen zetten.

Een van de pijlers waar het proces op rust is het gebruik maken van de intelligenties van je hart, hoofd en buik.

Luister naar ál je intelligenties.

Neurowetenschap toont aan dat hoofd, hart en buik breinen zijn omdat ze er de structuur en de eigenschappen voor hebben. Ons hart is heel goed in compassie, ons hoofd is onze creatieve zetel en in onze buik zetelt de actie.

Toen deze dame haar honden ging benoemen was voor ons duidelijk welke hond welke intelligentie vertegenwoordigde. Haar creatieve hond stond voor haar hoofd, de hond die het meeste waarde hecht aan hun relatie is haar hart-hond en de actie hond stond symbool voor haar buik.

Waar vindt je wat je écht, werkelijk en wezenlijk belangrijk vindt?

Opnieuw vroegen we haar: “wat is nu écht belangrijk voor je?” en nu ging onze aandacht uit naar haar honden. De hart-hond deed “niets” hield haar in de gaten en zorgde ervoor dat ie in de buurt was, de buik-hond ging spontaan ergens snuffelen en daarna liggen. Haar hoofd-hond die startte spontaan een graaf actie.

Daarom vroeg ik haar; “dat wat jij nu écht belangrijk vindt, waar zoek je dat?”

Haar antwoord meteen; “in mijn hart, toch?” En inderdaad dat is de plaats waar dat te vinden is, maar wij vroegen haar: “waarom zit je dan in je hoofd te graven naar het antwoord?”

Verbaasd keek ze ons aan, “hoe weet jij nou dat ik daar aan het graven ben?”. “Kijk maar eens naar jouw “hoofd-hond”, vanaf het moment dat we de vraag stelden begon die te graven”. Ze keek ons verbouwereerd aan. Dat graven in haar hoofd herkende ze wel, ze wilde graag alles beredeneren. “Het moet toch logisch zijn” was haar constatering.

“Ach”, zeiden wij al tegen haar, “als wij alleen maar dingen zouden doen die logisch zijn, dan stonden we hier niet. Soms moet het gewoon goed voelen, toch?” Daar was ze het wel mee eens maar ze vond het nog niet zo eenvoudig om om te schakelen

Graaf eens niet zo in je hoofd naar antwoorden.

Toen we onze tocht vervolgden en wij met haar meerdere oefeningen gingen doen kwam er telkens een moment waarop haar “hoofd-hond” zijn graafwerkzaamheden ging hervatten en steeds maakten we haar daarop attent. “Verdorie, doe ik het weer”, verzuchtte ze meer dan eens. Tot op het moment dat ze, voor ze weer eens antwoord gaf op een van onze vragen, tegen zichzelf zei: “voel nu eerst eens of dit het juiste antwoord is voordat je weer snel iets zegt”.

De reactie van haar honden was onbetaalbaar: alle drie kwamen ze om haar heen staan en keken met een liefdevolle blik naar haar. Om, toen wij dit zagen, even afstand te nemen en te wachten op het antwoord.

Doe het eerst eens bewust “anders”

“Goh, wat een mooie manier van “nadenken” is dit zeg, en het geeft me veel rust” vertelde onze klant ons.

Voor haar en voor ons was dit het startpunt van een mooi proces. Ze heeft kunnen vinden wie ze echt, werkelijk en wezenlijk diep van binnen is. Inmiddels is ze een gewaardeerde collega Coach met Hond en wisselen we nog vaak ervaringen en verhalen uit, waarbij dit verhaal ook steeds weer terugkomt.

“Weet je nog dat mijn hond steeds ging graven………”

Wil jij ook minder graven in hoofd en leven vanuit je hart, creatief en moedig??

Let’s Qynnect.

Ben je nieuwsgierig geworden en benieuwd hoe wij jou kunnen helpen
om het verschil te gaan maken?